Earrings

Click any image below to enlarge, view details, and purchase.

k 307 -v
K 307
$110
KA 3x
Ka 3
$280
KA 5 Multi-Leaf Wire Earrings
Ka 5
$300
KA 9
Ka 9
$260
KA 10 adj copy
Ka 10 “Golden Wings”
$384
KA 10 x
Ka 10x “Golden Wings”
$384
KA 12 adj copy
Ka 12
$170
KA 12 x
Ka 12x
$170
KA 13 x_edited-1
Ka 13x
$220
KA 13
Ka 13
$220
KA 14
Ka 14
$130
KA 14 x
Ka 14x
$130
KA 17
Ka 17
$186
KA 17 x
Ka 17x
$186
KA 20
Ka 20
$330
KA 20 x
Ka 20x
$330
KA 21
Ka 21
$240
KA 21 x
Ka 21x
$240
KA 22
Ka 22
$286
KA 22 x
Ka 22x
$286
KA 23 adj
Ka 23
$210
KA 24 Small Leaf Earrings adj
Ka 24
$160
KA 25 Small Circle Earrings
Ka 25
$210
KA 29 pair_edited-2
Ka 29
$280
KA 33 x
Ka 33 x
$270
KA 33
Ka 33
$270
KA 34
Ka 34
$250
KA 35x -cz
Ka 35x
$175
KA 36 x
Ka 36 x
$210
KA 36 adj copy
Ka 36
$210
9-17 Saphire Leaf Earrings copy
Ka 37 “Sapphire Garden Earring”
$420
ka 38 -v
Ka 38
$330
ka 39
Ka 39
$420
ka 40x -v
Ka 40 X
$150
ka 40 sa
Ka 40 sa
$300
ka 41 - v
Ka 41
$244
ka 42 -v
Ka 42
$340
ka 43 x -v
Ka 43x
$220
ka 44 x - v
Ka 44
$340
ka 45 -v
Ka 45
$190
KA 46 - Copy
Ka 46
$280
KA 156 x -copy
Ka 156 x
$160
KA 156 copy
Ka 156
$160
KA 157
Ka 157
$130
KA 159 Earring
Ka 159
$260
KA 180 x - Lotus  Dangle- adj
Ka 180 x
$276
KA 180 - Lotus  Dangle
Ka 180
$276
KA 182 Earrings adj-copy
Ka 182
$240
KA 183p
Ka 183
$165