Earrings

Click any image below to enlarge, view details, and purchase.

KA 1x
Ka 1
$330
KA 2x copy
Ka 2
$345
KA 3x
Ka 3
$276
KA 5 Multi-Leaf Wire Earrings
Ka 5
$300
KA 9
Ka 9
$260
KA 10 adj copy
Ka 10 “Golden Wings”
$350
KA 10 x
Ka 10x “Golden Wings”
$350
KA 11 x
Ka 11x
$350
KA 11
Ka 11
$350
KA 12 adj copy
Ka 12
$160
KA 12 x
Ka 12x
$160
KA 13
Ka 13
$160
KA 13 x_edited-1
Ka 13x
$210
KA 14
Ka 14
$125
KA 14 x
Ka 14x
$125
KA 15 x
Ka 15x
$240
KA 15
Ka 15
$240
KA 17
Ka 17
$180
KA 17 x
Ka 17x
$180
KA 20
Ka 20
$330
KA 20 x
Ka 20x
$330
KA 21 x
Ka 21x
$220
KA 21
Ka 21
$220
KA 22 x
Ka 22x
$260
KA 22
Ka 22
$260
KA 23 adj
Ka 23
$200
KA 24 Small Leaf Earrings adj
Ka 24
$150
KA 25 Small Circle Earrings
Ka 25
$196
KA 29 pair_edited-2
Ka 29
$280
KA 33
Ka 33
$265
KA 33 x
Ka 33 x
$265
KA 34
Ka 34
$250
KA 35x -cz
Ka 35x
$175
KA 36 x
Ka 36 x
$200
KA 36 adj copy
Ka 36
$200
9-17 Saphire Leaf Earrings copy
Ka 37 “Sapphire Garden Earring”
$490
KA 46 x - Copy
Ka 46x
$280
KA 46 - Copy
Ka 46
$280
KA 156 x -copy
Ka 156 x
$150
KA 156 copy
Ka 156
$150
KA 157
Ka 157
$130
KA 159 Earring
Ka 159
$260
KA 169 sm-P
Ka 169 sm
$125
KA 180 x - Lotus  Dangle- adj
Ka 180 x
$260
KA 180 - Lotus  Dangle
Ka 180
$260
KA 182 Earrings adj-copy
Ka 182
$240
KA 183 x - adj copy
Ka 183x
$165
KA 183p
Ka 183
$165
KA 190 (1)
Ka 190
$240